O NÁS

Založená v roku 2000, ROMTERA PRODUCT S.R.L, spoločnosť s celkovým rumunským súkromným kapitálom, má ako hlavnú činnosť  výrobu profilov PVC značky WINPLAST (obloženia a parapety). Po zavedení najnovšej technológie a vynakladaní trvalého úsilia sa obrat firmy každoročne zvyšoval a takýmto spôsobom sme sa každý rok umiestnili v rebríčku firiem zo župy Buzau. Spoločnosť je certifikovaná ISO 9001: 2008, čo je dôkazom snáh, ktoré vynakladáme, aby sme presadzovali a udržiavali vysoký štandard kvality výrobkov WINPLAST.

S celkovou rozlohou 30.000 m2, z ktorých 8.500 m2 predstavujú výrobné a skladovacie priestory a s vlastným automobilovým parkom, spoločnosť zabezpečuje promptné a rýchle dodávanie výrobkov WINPLAST pre všetkých svojich klientov. Trvalé zásoby v skladoch zaisťujú rýchlosť a flexibilnosť pri dodávkach, objednávky klientov sú honorované v najkratšom možnom čase.

Vďaka kvalite výrobkov WINPLAST sa spoločnosť ROMTERA PRODUCT teší stále sa rozširujúcej sieti klientov.

.

Politika manažmentu

Pevné partnerstvá a neustála komunikácia s našimi klientmi. Spoločnosť sa orientuje na uspokojenie potrieb našich klientov prostredníctvom nepretržitého procesu rozširovania palety ponúkaných výrobkov s najsúťaživejším pomerom cena/kvalita.

 
.

Poslanie

Byť uznávaným obchodným partnerom kvôli našej profesionalite ako výrobcu PVC obložení a parapetov.

 
.

Ciele

Modernizovanie strojov a zariadení. Školenie zamestnancov za účelom dosiahnutia kvality. Neustále vylepšovanie pozdvihovaním sa na úroveň požiadaviek klientov a nepretržitou inováciou. Aby výrobky WINPLAST boli prvou voľbou klientov vďaka kvalite za najvýhodnejšiu cenu.